ارتباط با مهرگان فیلتر

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، خیابان قزوین، روبروی شرکت دخانیات، پاساژ امپراطور، فروشگاه مهرگان فیلتر

تلفن های تماس:

۰۲۱-۵۵۴۰۴۷۵۴

۰۹۱۲-۸۴۳۲۵۸۶

فکس:

۰۲۱-۵۵۴۵۹۱۹۴