ارتباط با مهرگان فیلتر

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، بعد از پل نواب، فروشگاه مهرگان فیلتر

تلفن های تماس:

۰۲۱-۵۵۴۰۴۷۵۴

۰۹۱۲-۸۴۳۲۵۸۶

فکس:

۰۲۱-۵۵۴۵۹۱۹۴